Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

Порядок забору та транспортування біологічного матеріалу при підозрі на COVID-19

1. Відбір біологічного матеріалу проводить медичний персонал лікувальної установи, куди госпіталізовано хворого, під контролем фахівця державної установи «Український науково-дослідний протичумний інститут ім. І.І. Мечнікова МОЗ України». Медичний персонал, що здійснює відбір матеріалу, повинен мати досвід роботи, пройти спеціальну підготовку і володіти навичками роботи з інфекційним матеріалом, зараженим або підозрілим на зараження збудниками І-ІІ груп патогенності. Усі маніпуляції з біологічним матеріалом проводять з дотриманням вимог Державних санітарних правил «Безпека роботи з мікроорганізмами І-ІІ груп патогенності» (ДСП 9.9.5.035-99), затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 35.

2. Матеріал для дослідження відбирають з дотриманням правил асептики. Використовують тільки стерильні інструменти, матеріали, лабораторний посуд, транспортні середовища, фізіологічний розчин та розчини антикоагулянтів.

3. Для транспортування зразків використовують систему потрійної упаковки, яка складається з первинного контейнера (зі зразком біологічного матеріалу), що герметично закривається, вторинної упаковки (герметичний металевий або пластиковий контейнер) і зовнішнього термоізолювального контейнера.

4. Забір матеріалу та упаковка первинних контейнерів із зразками матеріалу у вторинну упаковку здійснюються в боксованій палаті медичними працівниками, одягнутими у протичумний костюм І типу, доповнений другою парою рукавичок. Упакований матеріал передається до передбоксу, де здійснюється кінцеве пакування - розміщення вторинного контейнера у зовнішній контейнер. Упакований матеріал через передбокс передається за межі лікарні для подальшого його транспортування до лабораторії.

5. До моменту доставки у спеціалізовану лабораторію слід забезпечити зберігання відібраного біологічного матеріалу з додержанням температурного режиму 4-8°С не більше 24 годин. Забороняється заморожувати зразки, оскільки заморожування-відтавання може призвести до отримання псевдонегативних результатів при лабораторних дослідженнях.

6. Транспортування здійснюється спеціально виділеним транспортом у присутності двох супроводжуючих осіб, одна з яких є медичним працівником, з дотриманням вимог протиепідемічного режиму.

7. При відборі, упаковці та транспортуванні матеріалу необхідно дотримуватись таких правил:

1) ємності перед внесенням до них матеріалу промаркувати, зазначивши прізвище, ініціали та номер історії хвороби, тип зразка і дату відбору;

2) щільно закривати ємності з біологічним матеріалом одразу після відбору, не торкаючись внутрішніх поверхонь. Слід використовувати ємності з кришками, що щільно закриваються або загвинчуються;

3) під час відбору матеріалу не допускати його розбризкування, створення аерозолю та забруднення (контамінації) біологічним матеріалом зовнішніх поверхонь ємностей для зразків, робочих поверхонь, супровідних документів тощо;

4) при потраплянні біологічного матеріалу на оточуючі предмети накласти на забруднену (контаміновану) поверхню серветку (паперовий рушник), добре змочену дезінфекційним розчином, та після відповідної експозиції видалити серветку в ємність для відходів для подальшого знезараження;

5) знезараження інструментів і матеріалів проводити відразу після їх використання. Для дезінфекції колючих та ріжучих інструментів (голки, скарифікатори, наконечники тощо) використовувати спеціальні контейнери для гострих відходів;

6) первинний контейнер, у якому знаходиться зразок, щільно закрити та протерти серветкою, змоченою дезінфекційним розчином. Кришку контейнера закріпити лейкопластиром. Контейнер обернути абсорбуючим матеріалом, здатним поглинути усю рідину у разі пошкодження контейнера або витоку, помістити в поліетиленовий пакет (бажано із застібкою) та розмістити всередині водонепроникного контейнера (вторинна упаковка). Вторинна упаковка може вміщувати декілька первинних контейнерів зі зразками;

7) зовнішню поверхню вторинної упаковки протерти серветкою, змоченою дезінфекційним розчином, і передати до передбоксу;

8) упакований матеріал (вторинну упаковку) помістити у термоконтейнер, простір якого попередньо заповнити охолодженими холодовими елементами (перед використанням холодові елементи зберігають не менше 12 годин при температурі мінус 18-20 °С). Всередину зовнішньої упаковки вкласти один примірник направлення на дослідження, а ззовні вказати адреси відправника і одержувача. Контейнер опечатати;

9) при використанні автомобільного холодильника вторинну упаковку перенести до автомобіля (в контейнері для перенесення всередині установи) та розмістити у холодильнику, куди також вкласти один примірник направлення на дослідження. Холодильник опечатати;

10) транспортувати зразки у вертикальному положенні, уникати збовтування;

11) забезпечити доставку в спеціалізовану лабораторію зразків якомога швидше після відбору (протягом 24 годин);

12) передачу біологічного матеріалу співробітнику спеціалізованої лабораторії оформити актом прийому-передачі за формою,

Розроблені експрес-тести на основі імунохроматографії для виявлення антитіл класу IgM та IgG. На основі хроматографічного іммуноаналізу можливе швидке якісне роздільне виявлення анти-SARS-CoV-2 IgG та IgM у зразках цільної крові людини, сироватки крові або плазми. Важливо зазначити, що на ранніх стадіях хвороби (3-7 день) ці антитіла можуть бути в концентрації нижче межі виявлення для цього тесту.