Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

223 Медсестринство

Відділення готує фахівців за напрямом 22 Охорона здоров'я зі спеціальності 223 Медсестринство освітньо-кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст, кваліфікація - сестра медична.

Термін навчання – 3 роки 5 місяців. Приймаються абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти. Ліцензований обсяг щорічного прийому на відділення складає 120 осіб, з них близько 30 % - за бюджетною формою навчання. Навчання у нашому коледжі дозволяє студентові паралельно працювати.

Професія медичної сестри почесна і тяжка. Медсестра – це ноги безногого, очі сліпого, опора дитині, джерело знання та впевненість для молодої мами, вуста тих, хто вже слабкий або занадто заглиблений в себе, щоб говорити. Це рятівниця, друг і порадник. Той хто щиро любить медицину, не боїться труднощів і відчуває всю глибину відповідальності,  той зможе сказати, що знайшов своє покликання на нелегкій стежині служіння людям.

Сьогодні на відділенні навчається 290 студентів. Навчально-виховний процес забезпечують 44 штатні викладачі. Серед них: 4 кандидати наук, 1 доктор філософії в галузі психології, 7 викладачів методистів, 14 викладачів з вищою категорією, 7 викладачів з І кваліфікаційної категорією, 11 викладачів з ІІ кваліфікаційною категорією, 5 викладачів-методистів.

Окрім штатних викладачів, у коледжі працюють за сумісництвом  кандидати  медичних наук Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, провідні фахівці лікувально-профілактичних закладів міста Львова, що є запорукою надання якісних освітніх послуг.

Якісна підготовка фахівців відділення сестринської справи орієнтована на чинні стандарти освіти, які за змістом і спрямованістю відповідають сучасним вимогам медичної галузі.

У коледжі є 32 навчальних кабінети та лабораторії, кінозал, актовий зал, бібліотека з читальним залом. Кабінети та лабораторії обладнані необхідним оснащенням, приладами, медичним інструментарієм, предметами догляду за хворими, муляжами, фантомами, моделями, тренажерами.

Керівництво і педагогічний колектив перебувають у постійному творчому пошуку продуктивних шляхів розв’язання проблеми, нестандартних підходів до організації науково-методичної роботи. Раціональне поєднання колективної мудрості й індивідуальної творчості забезпечує якісне розв’язання навчальних проблем, впровадження інноваційних технологій, апробацію нових методик, а в результаті – сприяє підвищенню професійної майстерності викладачів і навчальних досягнень студентів.

Національно-патріотичне виховання спрямоване на формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу його історії та забезпечення духовної єдності поколінь. Ми впевнені, що це залишить свій слід у серцях наших вихованців і допоможе їм в особистісному та професійному становленні.

Всі випускники відділення, отримавши диплом молодшого спеціаліста, мають право на продовження навчання для отримання повної вищої освіти відповідно до умов прийому до ВНЗ України.