Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

226 Фармація, промислова фармація

Відвідувати аптеки доводиться кожному. Туди йдуть не лише за ліками і супутніми товарами, але і за косметичними засобами. Аптечна галузь розвивається, і тому фармацевти не залишаються незатребуваними. Як же отримати цю професію, які перспективи кар'єрного зростання існують в галузі і взагалі - якими якостями повинен володіти молодий фахівець?

Готують таких фахівців зі спеціальності «фармація» на відділенні «Фармація» у коледжі. І хоча їх підготовка розпочалася недавно, їй приділяється належна увага.

Фармацевтичне відділення з вечірньою формою навчання створене у Львівському медичному коледжі післядипломної освіти у 2003 році. Відділення готує фахівців за напрямом 22 Охорона здоров'я зі спеціальності 226 Фармація освітньо-кваліфікаційного рівня - молодший спеціаліст, кваліфікація - фармацевт.

Термін навчання – 2 роки 5 місяців. Приймаються абітурієнти на основі повної загальної середньої освіти. Ліцензований обсяг щорічного прийому на відділення складає 50 осіб. Підготовка фахівців здійснюється за кошти юридичних і фізичний осіб.

Спеціаліст - призначається для роботи в аптеках, аптечних складах, контрольно-аналітичних лабораторіях, фармацевтичних фабриках і виробництвах, на підприємствах хіміко-фармацевтичної промисловості, науково-дослідницьких інститутах або продовжити свою освіту в медичному університеті.

Фармацевт володіє системними та змістовними знаннями з аптечної технології ліків, фармацевтичної хімії, організації та економіки фармації, фармакології та фармакотерапії тощо Професія фармацевта потребує не тільки спеціальних знань і навичок, але й високих моральних якостей, чутливості, прагнення допомогти хворому отримати необхідні ліки у найкоротший термін.

У коледжі є належна матеріально-технічна база для підготовки фахівців даної спеціальності.

Навчально-виховний процес забезпечує висококваліфікований колектив. Робота колективу спрямована на якісну підготовку фахівців, що володіють комплексом професійних знань, умінь та навичок, які відповідають усім вимогам сучасної системи охорони здоров’я.

Формування майбутнього спеціаліста відбувається не лише при засвоєнні теоретичного матеріалу та набутті практичних навичок у навчальних лабораторіях, але й безпосередньо у виробничих умовах при проходженні технологічної, переддипломної практик в аптечних установах м. Львова.