Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний коледж післядипломної освіти"

Інформація для вступників

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

“ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ” У 2017 РОЦІ

          Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради “Львівський медичний коледж післядипломної освіти” у 2017 році в паперовій формі.

          Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії коледжу (заява отримується та заповнюється в приймальній комісії).

          При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу;

 • військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобовязаних (крім випадків, передбачених законодавством); 

 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);*

 • документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 (за наявності).

            *спеціальності: «Сестринська справа», «Фармація»: українська мова та література (перший предмет), біологія або хімія, або історія України (другий предмет). 

          Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті з конкурсних предметів становить не нижче 100.

          Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних випробувань, середнього бала додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень) з урахуванням коефіцієнта 1,10 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичного коледжу, додаткових балів за особливі успіхи, передбачених правилами прийому до ВНКЗ ЛОР "Львівський медичний коледж післядипломної освіти".

          Вступники мають право подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016 та 2017роках.

          До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • чотири кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

 • 2 зошита;

 • два конверти (з поштовими марками для відправлення по Україні);

 • папка для паперів на зав'язках.

          У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.​     

     Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ!