Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

Інформація для вступників

ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ

ДО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

“ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ” У 2019 РОЦІ

          Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради “Львівський медичний коледж післядипломної освіти” у 2019 році в паперовій формі.

          Заява в паперовій формі подається вступником особисто до Приймальної комісії коледжу (заява отримується та заповнюється в приймальній комісії).

          При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ, що посвідчує особу (свідоцтво про народження для осіб, яким виповнюється 14 років піля 1 травня 2019року);

 • військово-облікові документи; 

 • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);*

 • документи, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та /або квотою-1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

            *спеціальності: «Сестринська справа», «Фармація»: українська мова та література (перший предмет), біологія або хімія, або історія України (другий предмет). 

          Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті з конкурсних предметів становить не нижче 100.

          Вступники мають право подавати сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках.

          До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа, що посвідчує особу;

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • чотири кольорових фотокарток розміром 3×4 см;

 • 2 зошита;

 • два конверти (з поштовими марками для відправлення по Україні);

 • папка для паперів на зав'язках.

          У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.​     

     Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів НЕ РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ!