Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний коледж післядипломної освіти"

Ліцензовані обсяги прийому

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний коледж післядипломної освіти" здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за першим та другим рівнями акредитації відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, серія, дата видачі 27.09.2016р., термін дії ліцензії на спеціальностях: 5.12010102 Сестринська справа до 01.07.2026 року, 5.12020101 Фармація до 01.07.2026 року.

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить 170 осіб, з них:

5.12010102 Сестринська справа — 120 осіб.

Кваліфікація — сестра медична; термін навчання — 3 роки 5 місяців.

5.12020101 Фармація — 50 осіб.

Кваліфікація — фармацевт; термін навчання — 2 роки 5 місяців.