Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний коледж післядипломної освіти"

Ліцензовані обсяги прийому

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний коледж післядипломної освіти" здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за першим рівнем акредитації.

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти тут

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить 170 осіб, з них:

223 Медсестринство — 120 осіб.

Кваліфікація — сестра медична; термін навчання — 3 роки 5 місяців.

226 Фармація, промислова фармація — 50 осіб.

Кваліфікація — фармацевт; термін навчання — 2 роки 5 місяців.