Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

Вступні випробування

ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ (11 КЛ.) ВСТУПАЮТЬ НА НАВЧАННЯ ДО 

ВНКЗ ЛОР "ЛЬВІВСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ" 

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

 

Перелік осіб, які мають право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти:

  • Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у ВНКЗ ЛОР “Львівський медичний коледж післядипломної освіти” мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які  вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

 

 Перелік предметів, які виносяться на вступні екзамени:

  • спеціальності: «Сестринська справа», «Фармація»: українська мова та література, біологія. 

 

Результати вступних екзаменів оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів;

Мінімальна кількість балів з конкурсного предмету для допуску до участі в конкурсі — 100;

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче 100, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів вступних екзаменів, середнього бала документа про повну загальну середню освіту, передбачених Правилами прийому до ВНКЗ ЛОР “Львівський медичний коледж післядипломної освіти”.