Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

Положення

Положення про Львівську обласну медичну бібліотеку

Правила користування Львівською обласною медичною бібліотекою

Положення про педагогічну раду

Положення про методичний кабінет

Положення про організацію та контроль самостійної роботи студентів

Положення про школу молодого викладача

Положення про бібліотеку

Положення про порядок складання іспитів, заліків і ліквідації академічної заборгованості 

Положення про видачу диплома з відзнакою випускникам

Положення про оцінювання залишкових знань студентів у формі комплексних контрольних робіт з навчальних дисциплін

Положення про організацію навчального процесу відділення підготовки спеціалістів

Положення про організацію навчального процесу відділення післядипломної освіти

Положення про внутрішнє забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти