Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

Про коледж

Адреса коледжу:

Індекс 79059

м. Львів, вул. І. Миколайчука, 9

Тел.(032)  252-03-05, 0672520107

medcolpo@gmail.com

09.04.1985 р. рішенням № 188 Львівської обласної ради народних депутатів та наказом № 326 відділу охорони здоров'я  виконкому Львівської обласної ради народних депутатів від 08.05.1985 р. на базі Львівської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги було організовано Львівського медичного училища підготовки та підвищення кваліфікації молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів.

 

 

Куліковська Лєна Федорівна – директор училища з квітня 1985 по серпень 1987 року

 

У відповідності з наказом МОЗ України № 65 від 23.04.1991 р. на базі коледжу відкрито відділення за спеціальністю 5.12010102 “Сестринська справа” з вечірньою формою навчання, а 2003 році відкрито спеціальність 5.12020101 “Фармація”.

Відповідно до рішення № 522 від 03.03.2006 року ХХVІІ сесії Львівської обласної ради на базі медичного училища підготовки та підвищення кваліфікації молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів створено вищий навчальний комунальний заклад “Львівський медичний коледж післядипломної освіти“.

Відповідно до Закону України «Про фахову передвищу освіту» відбулася зміна найменування коледжу з Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський медичний коледж післядипломної освіти» на комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти. Як наслідок був затверджений новий Статут наказом № 28-С від 29 травня 2020 р. Управлінням майном спільної власності Львівської обласної ради та погоджений Департаментом охорони здоров’я Львівської обласної держадміністрації – 28 травня 2020 р.

Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти є правонаступником Вищого навчального комунального закладу Львівської обласної ради «Львівський медичний коледж післядипломної освіти».

 

Луць Іван Михайлович – директор коледжу з серпня 1987 року по травень 2014 року. Викладач вищої категорії, магістр державного управління, доктор філософії в галузі соціології.

Відповідно до рішення Державної акредитаційної комісії України Львівському медичному коледжу післядипломної освіти надано право на провадження освітньої діяльності, пов'язаної з підвищенням кваліфікації фахівців у галузі знань 22 Охорона здоров'я з ліцензійним обсягом 5000 осіб щорічно, та проведення підготовки молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів зі спеціальностей:       
       223 Медсестринство - ліцензований обсягом 120 осіб; Термін підготовки – 3 роки 5 місяці на базі повної загальної середньої освіти з вечірньою формою навчання.       
       226 Фармація, промислова фармація - ліцензований обсягом 50 осіб; Термін навчання – 2 роки 5 місяці на базі повної загальної середньої освіти з вечірньою формою навчання.

 

За час свого функціонування (35 років) в коледжі підвищили свій фаховий рівень близько 181000 молодших медичних і фармацевтичних спеціалістів, було підготовлено понад 500 фармацевтів і 4000 сестер медичних.

Навчальний процес в коледжі забезпечує 48 штатних викладачів, серед яких: спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії 21 особи, з них:

  •  кандидати медичних наук – 5 осіб;

  • кандидати історичних наук – 1 особа;

  • кандидати фармацевтичних наук – 2 особа;

  • «викладач-методист» – 10 осіб;

  • спеціалісти І кваліфікаційної категорії – 8 осіб;

  • спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії – 3 осіб;

  • викладач-спеціаліст – 9 осіб;

  • без категорії – 7 осіб.

Також навчальний процес забезпечують 96 викладачів-сумісників та викладачів-погодинників з числа провідних фахівців охорони здоров’я.

Головною метою педагогічного колективу коледжу є забезпечення високого освітнього і культурного рівня медичних сестер, фельдшерів та фармацевтичних спеціалістів, всебічного розвитку слухача та студента як цілісної особистості, його здібностей і обдарувань, формування громадянина України, здатного до свідомого суспільного вибору.