Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

Публічна інформація

 

 

 

 

 

 

 

Доступ до публічної інформації

Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти надає публічну інформацію, керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації» та Указом Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Надання публічної інформації ЛМФКПО здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно із законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка є у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит від особи на отримання інформації подається у довільній формі.

При цьому обов’язково потрібно вказати:

 • Ім′я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;
 • Опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
 • Підпис і дату.

Для спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит, заповнивши відповідну форму запитів на інформацію.

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому вигляді:

 • Від фізичної особи (зразок);
 • Від юридичної особи (зразок);
 • Від об’єднань громадян (зразок);
 • Форма для подання інформаційного запиту в електронному вигляді (від фізичної особи – зразок, від юридичної особи чи об’єднань громадян – зразок).

Поштова адреса для подання інформаційного запиту:

 • Відповідальній особі з питань запитів на інформацію ЛМФКПО (на конверті вказувати Публічна інформація)
 • вул. Липинського, 54
 • м. Львів
 • 79024

Телефон: 067 2520107

E-mail: medcolpo@gmail.com

 

Мова освітнього процесу

Відповідно до статті 7 Закону України «Про освіту» мовою освітнього процесу у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти є державна мова (українська).

 

СТАТУТ

ВИПИСКА З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ

ЛІЦЕНЗІЯ НА ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

​СЕРТИФІКАТИ ПРО АКРЕДИТАЦІЮ

 

Лізензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у ЛМФКПО

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється підготовка у ЛМФКПО

 

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

 

Перелік додаткових освітніх послуг та їх вартість