Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

Положення по коледжу

Положення про колегіальні органи

Положення про студентське самоврядування

 

Організація освітнього процесу

Положення про організацію освітнього процесу

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності

Положення про моніторинг якості освіти

Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

Положення про порядок та умови обрання здобувачами освіти вибіркових навчальних дисциплін

Положення про дистанційне навчання

Положення про індивідуальний навчальний план

Положення про дотримання академічної доброчесності

Положення про порядок переведення здобувачів освіти на вакантні місця державного / регіонального замовлення

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення здобувачів освіти

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про відпрацювання пропущених занять

Положення про виготовлення дипломів

Положення про організацію та порядок проведення атестації здобувачів освіти

Положення про проведення практики здобувачів освіти

Положення про порядок апеляції результатів підсумкового контролю знань здобувачів освіти

Положення щодо протидії булінгу

 

Положення структурних підрозділів

Положення про відділення підготовки фахівців