Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

Перелік питань для державного іспиту студентів спеціальності 226 Фармація,промислова фармація

Перелік питань для державного іспиту студентів ІІІ курсу спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Технологія ліків» тут

Перелік питань для державного іспиту студентів ІІІ курсу спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Технологія ліків» «Організація та економіка фармації" тут

Перелік питань для державного іспиту студентів ІІІ курсу спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Технологія ліків» «Фармакологія» тут

Перелік питань для державного іспиту студентів ІІІ курсу спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Технологія ліків» «Охорона праці та охорона праці в галузі» тут

Перелік питань для державного іспиту студентів ІІІ курсу спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Технологія ліків» «Фармакознозія» 

Перелік питань для державного іспиту студентів ІІІ курсу спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Технологія ліків» «Фармацевтична хімія» 

Перелік питань для студентів ІІІ курсу спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Технологія ліків" «Технологічна практика» тут

Перелік питань для студентів ІІІ курсуспеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Технологія ліків" «Переддипломна практика» тут

Перелік питань для державного іспиту студентів спеціальності 223 Медсестринство

Перелік питань для державного іспиту студентів ІV курсу спеціальності 223 Медсестринство «Медсестринство у внутрішній медицині» тут

Перелік питань для державного іспиту студентів ІV курсу спеціальності 223 Медсестринство «Медсестринство в хірургії» тут

Перелік питань для державного іспиту студентів ІV курсу спеціальності 223 Медсестринство «Медсестринство в педіатрії» тут

Перелік питань для державного іспиту студентів ІV курсу спеціальності 223 Медсестринство «Охорона праці та охорона праці в галузі» тут

Перелік практичних умінь і навичок для переддипломної правктики для студентів ІV курсу спеціальності 223 Медсестринство тут

Перелік питань для перевідного екзамену студентів спеціальності 226 Фармація,промислова фармація

Перелік питань для перевідного екзамену студентів І курсу спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Історія України» тут

Перелік питань для перевідного екзамену студентів І курсу спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Органічна хімія» тут

Перелік питань для перевідного екзамену студентів ІІ курсу спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Охорона праці та охорона праці в галузі» тут

Перелік питань для перевідного екзамену студентів ІІ курсу спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Фармакологія» тут

Перелік питань для перевідного екзамену студентів ІІІ курсу спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Організація та економіка фармації» тут

 

Перелік питань для перевідного екзамену студентів спеціальності 223 Медсестринство

Перелік питань для перевідного екзамену студентів І курсу спеціальності 223 Медсестринство «Анатомія людини. Фізіологія» тут

Перелік питань для перевідного екзамену студентів ІІ курсу спеціальності 223 Медсестринство «Українська мова (за професійним спрямуванням)» тут

Перелік питань для перевідного екзамену студентів ІІІ курсу спеціальності 223 Медсестринство «Медсестринство у внутрішній медицині» тут

Перелік питань для перевідного екзамену студентів ІІІ курсу спеціальності 223 Медсестринство «Медсестринство в хірургії» тут

Перелік питань для перевідного екзамену студентів ІІІ курсу спеціальності 223 Медсестринство «Медсестринство в педіатрії» тут

Перелік питань для перевідного екзамену студентів ІІІ курсу спеціальності 223 Медсестринство «Охорона праці та охорона праці в галузі» тут

 

 

Перелік питань для семестрового екзамену студентів спеціальності 226 Фармація,промислова фармація

Перелік питань для семестрового екзамену студентів І курсу  спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Неорганічна хімія» тут

Перелік питань для семестрового екзамену студентів ІІ курсу  спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Українська мова» (за професійним спрямуванням)» тут

Перелік питань для семестрового екзамену студентів ІІ курсу  спеціальності 226 Фармація,промислова фармація «Технологія ліків» тут

 

 

Перелік питань для семестрового екзамену студентів спеціальності 223 Медсестринство

Перелік питань для семестрового екзамену студентів І курсу спеціальності 223 Медсестринство «Історія України» тут

Перелік питань для семестрового екзамену студентів IІ курсу спеціальності 223 Медсестринство «Фармакологія»  тут

Перелік питань для семестрового екзамену студентів ІI курсу спеціальності 223 Медсестринство «Основи медсестринства» тут