Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

Циклова комісія фармацевтичних дисциплін

Циклова комісія фармацевтичних дисциплін

Голова комісії  Чупіль Наталія Іванівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, e-mail: natalya.chupil@gmail.com

 

 

 

 

Проблема, над якою працює комісія: «Використання симуляційного навчання для підвищення якості практичного навчання слухачів та студентів».  

 

Перелік дисциплін, які забезпечує циклова комісія

для післядипломної освіти:

 • Організація та економіка фармації
 • Технологія ліків
 • Фармакологія
 • Фармацевтична хімія
 • Фармакогнозія

 

для фахової передвищої освіти:

 • Організація та економіка фармації
 • Технологія ліків 
 • Фармакологія
 • Фармацевтична хімія
 • Фармакогнозія
 • Основи медичного та фармацевтичного товарознавства
 • Основи маркетингу та менеджменту у фармації

 

Склад комісїї

 

 

1. Антонюк Лідія Ярославівна                                           

 

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист

викладач дисциплін «Фармакогнозія», «Фармакологія».

 

 

2. Дацко Андрій Йосипович                                    

                  

Кандидат фармацевтичних наук,

викладач-спеціаліст,

викладач дисципліни «Організація та економіка фармації».

 

 

3. Кучер Михайло Михайлович                                              

     

Кандидат фармацевтичних наук,

викладач-спеціаліст,

викладач дисциплін «Фармакогнозія», «Фармацевтична хімія».

 

 

4. Майорчак Уляна Йосипівна                                                        

     

 Викладач-спеціаліст,

 викладач дисципліни «Технологія ліків».

 

 

Викладачі комісії організовують і беруть участь у семінарах, вебінарах та конференціях, в тому числі із міжнародною участю, які організовуються у коледжі та за його межами. Викладачі Антонюк Л. Я. та Чупіль Н. І. брали участь у I Всеукраїнській науково-методичній конференції «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у коледжах та технікумах: досвід, проблеми, перспективи» з доповіддю «Використання бінарних лекцій при викладанні фармацевтичних дисциплін фармакології та фармакогнозії» (Вінниця, березень 2019 року).  

Два викладачі комісії (Антонюк Л. Я., Чупіль Н. І.) є членами «Групи рівних», яка створена у коледжі в рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти».

Голова комісії Чупіль Н. І. є автором програми з предмету «Фармакологія» для підготовки бакалаврів спеціальності 223 Медсестринство. Викладач Антонюк Л. Я. є автором програми «Клінічна фармакологія» для підготовки бакалаврів спеціальності 223 Медсестринство.

Викладачі циклової комісії розробили методичні рекомендації для проведення тренінгів; «Контроль якості лікарських засобів, похідних гетероциклічних сполук та алкалоїдів» (автор Кучер М. М.), «Фармацевтична опіка при відпуску рецептурних та безрецептурних препаратів» (автори Чупіль Н. І., Антонюк Л. Я.), «Систематизація лікарських засобів в аптеці» (автори Майорчак У. Й., Чупіль Н. І.), «Приймання та контроль якості ліків в аптеці» (автор Дацко А.Й.).

Серед викладачів комісії є автори наукових статей, посібників.

Антонюк Л. Я. – співавтор тез «Дослідження ліпофільних речовин сироїжки лускатої для Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасні досягнення фармацевтичної науки в створенні та стандартизації лікарських засобів і дієтичних добавок, що містять компоненти природного походження», 2 квітня 2021 року. Є співавтором навчального посібника з фармакогнозії для студентів спеціальності 226 Фармація промислова фармація 1-2 рівня акредитації, Львів, «Кварт», 2016 р.

Викладачі циклової комісії спільно з викладачами циклової комісії формування загальних компетентностей та циклової комісії клінічних дисциплін - терапевтичних в рамках Всесвітнього тижня правильного застосування антибіотиків провели конференцію «Актуальні питання сучасної антибіотикотерапії».

Велику увагу члени циклової комісії приділяють розвитку творчих здібностей, активізації пізнавальної діяльності студентів. Викладачі організовують конкурс професійної майстерності для студентів спеціальності 226 Фармація промислова фармація «Lege artis». Викладачі Антонюк Л. Я та Чупіль Н. І. брали участь у підготовці студентів для участі у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фундаментальні та прикладні дослідження в хімії: гіпотези, проблеми, результати», що проводилась у Коледжі НФАУ у 2018 році.

Викладач Дацко А. Й. підготував студентку для участі у студентській конференції, яка відбулась у  Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти у 2020 році. «Світові здобутки медицини ХХІ століття та підготовка сестер медичних в Європі» (Т. Колеснікова за участю Р. Голяки доктора технічних наук, професора кафедри електронних засобів інформаційно-комп’ютерних технологій Національного університету «Львівська політехніка».