Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

Циклова комісія клінічних дисциплін - педіатричних

Циклова комісія клінічних дисциплін - педіатричних

Голова комісії  Назарова Олена Олександрівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, e-mail: jaronega@gmail.com

 

 

 

 

Проблема, над якою працює комісія: «Симуляційне навчання як складова підготовки студентів та слухачів».

 

Перелік дисциплін, які забезпечує циклова комісія

для післядипломної освіти:

 • Медсестринство в педіатрії
 • Медсестринство в дитячій анестезіології та реаніматології
 • Медсестринство в неонатології 
 • Медсестринство в інфектології 
 • Невідкладна медична (долікарська) допомога;

для фахової передвищої освіти:

 • Медсестринств о в педіатрії
 • Ріст і розвиток людини 
 • Репродуктивне здоров'я 

 

Склад комісїї

 

 

1. Васюта Володимир Васильович                                               

 

Кандидат медичних наук,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач дисципліни «Медсестринство в педіатрії»

 

2. Весклярова Уляна Павлівна                                                       

Завідувачка навчально-методичним кабінетом,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист,

викладач дисципліни «Медсестринство в педіатрії»

 

3. Гдулевич Людмила Юхимівна                                                  

Заступник директора з навчальної

роботи відділення післядипломної освіти,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист,

викладач дисципліни «Медсестринство в педіатрії»

 

4. Дашо Марта Богданівна                                                    

       

Кандидат медичних наук,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач дисципліни «Медсестринство в інфектології»

 

 

5. Кучабська Галина Богданівна                                                     

Заступник директора з навчальної

роботи  відділення підготовки спеціалістів,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач-методист,

викладач дисципліни «Медсестринство в педіатрії»

 

6. Собко Любов Володимирівна                                             

                       

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач дисципліни «Медсестринство в педіатрії»

 

 

 

7. Солодовська-Кольцова Мар'яна Анатоліївна                  

                                                 

Завідувачка практичного навчання,

спеціаліст першої кваліфікаційної категорії,

викладач дисциплін: «Невідкладна медична

(долікарська) допомога, «Медсестринство в дитячій

реаніматології та анестезіології»,

«Медсестринство в неонатології»

 

8. Пурій Оксана Мирославівна                                                  

 

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії,

викладач дисциплін: «Медсестринство в педіатрії»,

«Ріст і розвиток людини»

 

 

Викладачі комісії організовують і беруть участь у семінарах, вебінарах та конференціях, в тому числі із міжнародною участю, які організовуються у коледжі та за його межами. Члени комісії були активними учасниками Осіннього медсестринського форуму у Львові з міжнародною участю 23-24.09.2021 року.

Троє викладачів комісії (М. Солодовська-Кольцова, О. Назарова, О. Пурій) є членами «Групи рівних», яка створена у коледжі в рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти».

Викладачка комісії У. Весклярова є співавтором проєкту стандарту роботи сестер медичних загальної практики – сімейної медицини.

Голова комісії О. Назарова є автором програм спеціалізації та удосконалення сестер медичних освітніх закладів.

23 грудня 2020 року відбулося відкриття симуляційно-тренінгового центру коледжу. Кабінет педіатрії повністю наповнений ресурсним та методичним забезпеченням. Для виконання практичних навичок викладачі розробили пакет алгоритмів практичних навичок і тренінгів з педіатричних дисциплін для сестер медичних, котрі працюють в галузі педіатрії та здобувачів освіти.

У зв’язку з пандемією Covid-19, впровадженням онлайн-навчання викладачка М. Солодовська-Кольцова розробила відеолекції та відеоролики для проведення занять.

Особливої уваги заслуговує заняття, проведене у рамках майстер-класу, М. Солодовською-Кольцовою сумісно з іншими викладачами коледжу на Міжнародному Медичному Форумі «Інновації в медицині – здоров’я нації», на Школі медсестринства 27.05.2021 р., Київ.

Серед викладачів комісії є автори наукових статей, посібників і підручників.

Васюта В. В. – співавтор тез «Особливості лікування педіатричних пацієнтів зі шкірними симптомами харчової алергії», Актуальні питання сучасної медицини ХVIII Міжнародна конференція студентів молодих вчених та фахівців, Харків 22-23 квітня 2021.

Викладачка У. Весклярова є співавтором навчального посібника «Клінічне медсестринство в інфектології» для слухачів циклів післядипломної освіти, бакалаврів спеціальності 223 Медсестринство.

Членами комісії здійснюється робота над новою редакцією підручника «Педіатрія з курсом імунології» для слухачів і здобувачів вищої та передвищої фахової освіти.

Важливою подією є проведення 23-24 вересня 2021 року вперше в Україні, за ініціативи коледжу та Асоціації медичних сестер Львівщини, для спільноти сестер медичних і братів України, Осіннього медсестринського форуму у Львові з міжнародною участю, який привернув увагу до потреб і проблем медсестринства, особливо сестер медичних загальної практики – сімейної медицини.

Викладачі комісії взяли активну участь у його проведенні:

 • Проєкт стандарту роботи сестер медичних загальної практики – сімейної медицини закладів охорони здоров’я (У. Весклярова)
 • Навчальні програми – важливий компонент якісної підготовки сучасного фахівця в системі післядипломної освіти (Л. Гдулевич)
 • Проєкт програми для слухачів медичних коледжів (центрів, відділень) післядипломної освіти (О. Назарова).