Комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівський медичний фаховий коледж післядипломної освіти"

Циклова комісія клінічних дисциплін - терапевтичних

Голова комісії – Якимець Лілія Павлівна, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист. Викладач дисциплін «Медсестринство в сімейній медицині», «Патоморфологія та патофізіологія», «Перша долікарська допомога».

e-mail: lilyyakymets@gmail.com

 

Проблема, над якою працює комісія: «Впровадження симуляційного навчання як основної компоненти при викладанні клінічних дисциплін»

 

Перелік дисциплін, які забезпечує циклова  комісія

Для післядипломної освіти:

 • Медсестринство у внутрішній медицині
 • Медсестринство в інфектології
 • Медсестринство в сімейній медицині
 • Медсестринство в неврології
 • Медсестринство в психіатрії та наркології
 • Медсестринство в дерматології та венерології
 • Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
 • Історія медицини та медсестринства

 

Для фахової передвищої освіти:

 • Основи медсестринства
 • Патоморфологія та патофізіологія
 • Основи екології та профілактичної медицини
 • Медсестринство у внутрішній медицині
 • Медсестринство в інфектології
 • Медсестринство в сімейній медицині
 • Медсестринство в неврології
 • Медсестринство в психіатрії та наркології
 • Медсестринство в дерматології та венерології
 • Медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині
 • Історія медицини та медсестринства
 • Медична та соціальна реабілітація                                                                          
 • Медсестринська етика та деонтологія
 • Перша долікарська допомога

 

Склад комісїї

 

1. Бельдій Владеліна Іванівна

Кандидат медичних наук,

доцент,

викладач дисципліни «Медсестринство в інфектології» 

 

2. Боднарчук Ганна Михайлівна

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії,

викладач дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині»

 

3. Калініченко Галина Олексіївна

Спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині»

 

4. Квінтюк Галина Володимирівна

Завідувачка відділення післядипломної освіти,

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії,

викладач дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині»

 

5. Садовий Ігор Степанович
 

Кандидат медичних наук,

доцент,

викладач дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині»

 

6. Торська Оксана Михайлівна

Спеціаліст другої кваліфікаційної категорії,

викладач дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині», «Медична та соціальна реабілітація»

 

7. Чайка Олександра Ярославівна

Спеціаліст першої кваліфікаційної категорії, 

викладач дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині»

 

Викладачі комісії організовують і беруть участь у семінарах, вебінарах та конференціях, в тому числі із міжнародною участю, які організовуються у коледжі та за його межами. Члени комісії були активними учасниками Осіннього медсестринського форуму у Львові з міжнародною участю 23-24.09.2021 року.  Підготовлено і проведено доповідь «Симуляційне навчання – проблеми сьогодення» (Якимець Л. П.).

Голова циклової комісії є сертифікованим фасилітатором «Групи рівних медичних освітян», яка створена у коледжі в рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти». Викладачі комісії Квінтюк Г. В. і Чайка О. Я. є учасниками Групи рівних і беруть активну участь в її роботі. Протягом 2021 року проведено 7 зустрічей, на яких викладачі розглядали та обговорили проблемні питання в освітньому середовищі та визначали можливі шляхи їх подолання.

Кабінет «Сімейної медицини», яким завідує Боднарчук Г. М., повністю наповнений ресурсним та методичним забезпеченням. Для виконання практичних навичок викладачі комісії розробили пакет алгоритмів практичних навичок і тренінгів з терапевтичних дисциплін для сестер медичних, котрі  працюють у галузі сімейної медицини та терапії, а також для здобувачів освіти.

Серед викладачів комісії є автори наукових статей, посібників і підручників. Бельдій В. І. – автор підручника «Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики» та посібника «Алгоритми виконання медсестринських втручань в інфектології». Члени комісії працюють над новою редакцією підручника «Педіатрія з курсом інфекційних хвороб та основами імунопрофілактики» для слухачів і здобувачів вищої та передвищої фахової освіти.

Викладачі систематично вдосконалюють свою педагогічну майстерність. Викладач Якимець Л. П. у рамках україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти» пройшла тренінг «Викладацька майстерність. Частина 2 і 3»; Квінтюк Г. В. є сертифікованим Full instructor ERC.

Викладачі (Квінтюк Г. В., Чайка О. Я., Садовий І. С., Боднарчук Г. М., Торська О. М.) пройшли триденний тренінг «Догляд за пацієнтами з COVID-19 під час механічної вентиляції легень». Тренінг реалізований Фондом «Наука для розвитку» (Варшава, Польща) в рамках проєкту «Підвищення безпеки та якості діагностики і інших медичних послуг у відповідь на пандемію COVID-19 в Україні», який фінансується Міністерством закордонних справ Польщі за підтримки МОЗ України.